گزارش کارگاههای برگزار شده توسط گروههای آموزشی شهرستان تایباد

- کارگاه دفاتر مدیریت کلاسی «اول تاپنجم»          

             اهم موارد مطرح شده درکارگاه :

 بحث وگفتگو درباره ی نحوه ی تکمیل جدول مواد درسی وساعات کار هفتگی دوره ابتدایی

بحث وگفتگو درباره ی نحوه ی تکمیل  جدول برنامه درسی و اهداف دوره ابتدایی

بحث وگفتگو درباره ی نحوه ی تکمیل  جدول زمان بندی دروس- جدول ثبت غیبت دانش آموزان

بحث وگفتگو درباره ی نحوه ی تکمیل    جدول جمع بندی عملکرد دانش آموزان درفرایند یادگیری

بحث وگفتگو درباره ی نحوه ی تکمیل   جدول ثبت گزارش ملاقات بااولیا

بحث وگفتگو درباره ی نحوه ی تکمیل    جدول ثبت جلسات توجیهی عمومی برای اولیا

بحث وگفتگو درباره ی نحوه ی تکمیل تقویم تحصیلی سال 92-1391

بحث وگفتگو درباره ی نحوه ی تکمیل    جدول ثبت عملکرد دانش آموزان

نمونه تکمیل جدول ثبت عملکرد دانش آموزان

l     اهداف وانتظارات آموزشی            ریاضی چهارم             ماه آبان   : صفحه 25تا51

l     زاویه وانواع زاویه رسم نیمساز   عددنویسی تا12رقم

l      ضرب ومسائل مربوط به آن  ضرب عددچندرقمی دریک رقمی

عنوان درس

تاریخ

شرح عملکرد دانش آموز به صورت مختصر وتوصیفی

ریاضی

25/8

علی زاویه وانواع زاویه ونیمساز  رابه خوبی رسم می کندونمایش می دهد ودر انجام عمل ضرب چندرقمی در یک رقمی توانایی خوبی دارد ومسائل مربوط به آن رابه راحتی انجام می دهدو عددنویسی تا 12 رقم رابه راحتی وبااستفاده از جدول ارزش مکانی بارقم وحروف می نویسد.

l     اهداف وانتظارات آموزشی            درس قرآن پنجم                    ماه آبان   : صفحه 18تا28

l     روان خواندن-علاقمندی وخواندن ازروی قرآن کامل

l      پیام قرآنی آداب خواندن قرآن-حل تمرینات (رعایت قواعدوقف حروف ناخوانا-اتصالات)

 

عنوان درس

تاریخ

شرح عملکرد دانش آموز به صورت مختصر وتوصیفی

قرآن

24/8

آیات وعبارات قرآنی کتاب راروان می خواند وپیام قرآنی رابامعنی می خواند ومفاهیم مربوط به آن رابرای دوستانش خیلی ساده بازگو می کند  ودرانجام فعالیتهای وتمرین ها توانایی خوبی دارد ووقف واتصالات رادرموقع خواندن رعایت می کند

 

کارگاه پایه  اول

موضوعات مطرح شده درکارگاه  :

1-  مشکلات خواندن دانش آموزان درپایه ی اوّل و راهکارهای اصلاحی 

 2- مشکلات نوشتن باتوجه به خط تحریری وراهکارهای اصلاحی

 3- فعالیت های املایی متناسب برای دانش آموزان پایه ی اوّل

- راهکارهای ارائه شده  مربوط به مشکلات خواندن :

*توجه به تصویر خوانی برای تداعی کلمات در قالب تصاویر

*توجه به کلمات هم آغاز و هم پایان

* تمرین آموزش صداها به همراه شعر و تصویر « روش دکتر محسنی و پور اکبر»

* تمرین ترکیب صامت ومصوت

* آموزش کلمات با توجه به معنا ومفهوم آن ها                      *  ...

2- راهکارهای ارائه شده  مربوط به مشکلات نوشتن:

*توجه به خط تحریری به صورت الگو برداری ،نه بیان قواعد

* مشخص نمودن نشانه ها با توجه به اتصال و انفصال «انفصال نشانه های : ا ، د ، ذ ، ر ، ز ، ژ ، و ،  واتصال بقیه ی نشانه ها به صدای بعدی »

*تقویت حافظه ی بصری دانش آموزان از طریق قرار دادن کلمات در معرض دید آن ها « خصوصاً کلمات دارای ارزش املایی»

* انجام فعالیت های دست ورزی                               *  ...

3- فعالیت های املایی پیشنهادی :

*املای کامل کردنی

* املای گروهی

* نوشتن املا به تنهایی بعد از خواندن یک متن و نوشتن آنچه از آن متن در ذهن دارد .

* املای تلفیقی با جمله سازی

* املا با خمیر بازی ، گِل ،آب و...

* املای مشورتی

* املای بازشناسی کلمات از بین انواع صحیح و غلط آن کلمه « البته محدودیت های این روش در ابتدای آموزش نیز مورد بحث قرار گرفت »

* بازی اسم ، فامیل ، شهر ...

* بازی ساختن کلمه ای که صدای اول آن صدای آخر کلمه ای باشد که دوستش گفته یا نوشته است .

*   ...

 

کارگاه ریاضی پنجم

    موضوعات مطرح  مطرح شده درکارگاه  :

الف- بحث وتبادل نظر واستفاده از نظر همکاران درمورد شیوه تدریس برخی مفاهیم تدریس

ب-نحوه آموزش وتدریس جمع وتفریق کسرها وعدد مخلوط بارسم شکل .محور برای همکاران

ج-نحوه تدریس جدول تناسب وآموزش آن برای دانش آموزان

س-نحوه تبدیل واحدهای اندازه گیری  به یگدیگر 

و-بحث وگفتگو در مورد نتایج وتحلیل آزمون ورودی واشکالات دانش آموزان

ف-راهبردهای حل مساله دردوره ابتدایی :

 دو ديدگاه متفاوت در آموزش رياضيات نسبت به حل مسأله وجود دارد:

1- رياضي ياد بدهيم تا دانش آموزان بتوانند مسأله حل كنند.   

        2- رياضي را با حل مسأله آموزش دهيم.

در ديدگاه اول آموزش رياضي مطابق با محتواي موضوعي است و مفاهيم متفاوتي تدريس مي شوند. انتظار داريم دانش آموزان با استفاده از دانش رياضي خود مسائل متفاوت را حل كنند. اما در ديدگاه دوم آموزش رياضيات از طريق حل مسأله اتفاق مي افتد. يعني دانش آموز مسأله حل مي كند و در ضمن آن محتوا و مفاهيم جديد رياضي را مي سازد، كشف مي‌كند و يا ياد مي گيرد. 

 مدل چهار مرحله‌اي پوليا              

1- فهميدن مسأله:                                2- طرح ريزي كردن

 3- حل مسأله                                      4- نگاه به عقب

 راهبردهاي حل مسأله  مطرح شده در کارگاه باذکر مثال:                     

الف: راهبرد رسم شكل:                                             ب) راهبردهاي زير مسأله:

ج) راهبرد حل مسأله ساده‌تر:                                   د) راهبرد حذف حالت نامطلوب:

کارگاه ریاضی دوم  :

اهم مطالب مطرح شده درکارگاه :

بحث وتبادل نظر درموردجمع و تفریق :

الف- به روش رسم الشکل بانمایش کیت های مختلف       ب- به شیوه محورباکاربرد کیت آموزشی

ج- به روش نمادهای ریاضی باتلفیق کیت                          د- بابررسی واستفاده از جدول دهدهی

ی- باتحلیل فرآیند وراهکارهای جدید

تبادل نظر درباره مبحث ارزش مکانی :

الف- دراولویت یکی،ده تایی ها(بامحوریت ابتدایی کارباابزار)

ب- یکان ،دهگان (باتشریح جایگاه آن درمقابل یکی ،دهتایی ها )

ج- افزایش جایگاه رقم به ارزش مکانی درجدول بابیان تفاوت رقم باعدد

تبادل نظر درباره اشکال هندسی:

الف- شباهت هاوتفاوت ها

 ب- موقعیت ارائه نام هندسی به دانش آموز

ج طرز ساخت اشکال هندسی باشیوه های مختلف

د- آموزش کیت استاندارد ریاضی دوم

س- بررسی وتحلیل کلی وجزء به جزء اشکال

 

 

کارگاه ریاضی ششم :

اهم مطالب مطرح شده درکارگاه :

 الف)پاسخ به سوالات همكاران وبحث وتبادل نظر درخصوص نحوه ي تدريس برخي مفاهيم مطرح شده.

ب)ارائه گزارش از گارگاه رياضي ششم مورخ91/09/16درشهرمشهد باحضورمولف كتاب رياضي توسط سرگروه هاي آموزشي براي همكاران حاضر درجلسه.

ج)بررسي كتاب وروش هاي تدريس  تا اول فصل 5 بخصوص فصل هاي اندازه گيري طول وزاويه (3) وعددهاي تقريبي(4)طبق برنامه ازقبل تعيين شده .

د)نظر سنجي ازهمكاران براي برگزاري كارگاه  آموزشي رياضي ،كه همه  همكاران استقبال

م) آموزش تقسیم کسرها بارسم شکل توسط همکاران

 

 

 

 

 

                                    کارشناسی آموزش دبستانی  وگروههای آموزشی شهرستان تایباد

گزارش کارگاهها

دسته بندی :


آخرین مطالب

» به وبلاگ گروههای آموزشی مقطع ابتدایی تایباد خوش آمدید(پست ثابت) ( پنجشنبه ۲۹ اسفند۱۳۹۲ )
» تولید کتب پایه‌های چهارم و هشتم تا پایان خرداد ( دوشنبه ۲۸ بهمن۱۳۹۲ )
» حذف برخي فصول كتاب ششم و هفتم رياضي ( یکشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۲ )
» ساختار کتاب ریاضی چهارم دبستان ( یکشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۲ )
» فهرست عناوین فصل ها و درس ها ی ریاضی جدیدالتالیف (93) ( یکشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۲ )
» دانلود پيش نويس كتاب رياضي چهارم ابتدايي93-94 ( سه شنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۲ )
» آزمون ورودی دبیرستانهای استعدادهای درخشان (دوره اول و دوم متوسطه) سال تحصيلي 94-93 ( سه شنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۲ )
» پاورپوینت آموزشی جشنواره جابربن حیان ( پنجشنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۲ )
» فضیلت و خواص سوره الرحمن قران ششم ابتدایی ( یکشنبه ۱۳ بهمن۱۳۹۲ )
» فضیلت و خواص سوره واقعه- قرآن ششم ابتدايي ( یکشنبه ۱۳ بهمن۱۳۹۲ )
» ایام الله دهه فجر مبارکباد. ( شنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۲ )
» منبع آزمون آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در حماسه حسینی (ع) ( پنجشنبه ۱۰ بهمن۱۳۹۲ )
» فرم اختلال یابی قرآن ابتدایی ( شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ )
» فرم ارزشیابی فارسی + اختلال یابی املای فارسی ( شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ )
» فرمول های ریاضی ششم ( پنجشنبه ۳ بهمن۱۳۹۲ )